DYREKTOR : Marta Gruchała

tel: 32 67 21 540

Oświadczenie majątkowe znajdziesz na stronie http://www.zawiercie.bip.net.pl/

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz.

Kompetencje Dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz Statut placówki.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 kwiecień 2018 11:49 Grzegorz Franelak
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 wrzesień 2022 07:34 Grzegorz Franelak Porównaj