Przedszkole nr 5 jest jednostką organizacyjną Miasta Zawiercie nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne miasta Zawiercie na prawach powiatu.

AKTYWA TRWAŁE: 419 236,64 zł

AKTYWA OBROTOWE: 5 550,69 zł

SUMA AKTYWÓW: 424 787,33 zł

Stan na 31.12.2019 r.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 kwiecień 2018 11:48 Grzegorz Franelak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 maj 2020 22:21 Grzegorz Franelak Porównaj